KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC HỌC KỲ ..., NĂM HỌC 2017-2018
(Hiện tại đã hết thời gian khảo sát)

Tên sử dụng:
Mật khẩu:  
 
  • Hướng dẫn: Tên sử dụng là mã sinh viên, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của sinh viên (Lưu ý định dạng ngày sinh).
    (Ví dụ: Mã SV là DH00301566, ngày sinh là: 2/8/1995 thì tên sử dụng là: DH00301566, mật khẩu là: 02081995)
  • Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0982544598 hoặc email: khaosat14@gmail.com

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Website: http://hunre.edu.vn