KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC
(Dành cho học viên, sinh viên đang học)

Tên sử dụng:
Mật khẩu:  
 
  • Khi trả lời hết các câu hỏi, SV phải nhất vào nút để hoàn tất quá trình khảo sát.
    (Lưu ý: Mỗi SV chỉ được khảo sát 1 lần, vì vậy khi đã nhấn nút "Xác nhận và đăng xuất" thì không thể thực hiện lại)

  • Hướng dẫn: Tên sử dụng là mã SV, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của SV (Lưu ý định dạng ngày sinh phải đủ 8 số).
    (Ví dụ: Mã SV là DH00301566, ngày sinh là: 2/8/1995 thì tên sử dụng là: DH00301566, mật khẩu là: 02081995)

  • Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0398 782 228 hoặc email: khaosat14@gmail.com

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Website: http://hunre.edu.vn