THÔNG BÁO KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, NĂM HỌC 2016-2017  Nội dung khảo sát bao gồm hai phần (hai loại khảo sát):

  Loại 1: Khảo sát về công tác giảng dạy của giảng viên, công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, ...: Click để bắt đầu khảo sát

  Loại 2: Khảo sát về quá trình đào tạo của Nhà trường:  Click để bắt đầu khảo sát

  Ghi chú:  - Đối với sinh viên các lớp cuối khóa: Thực hiện cả hai nội dung trên
                   - Đối với sinh viên các lớp khác: Chỉ thực hiện khảo sát nội dung Loại 1


 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Website: http://hunre.edu.vn