KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ GIẢNG VIÊN,
HỌC VIÊN, SINH VIÊN ĐANG HỌC, HỌC VIÊN, SINH VIÊN CUỐI KHÓA
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019


                     1. Khảo sát giảng viên: Click để bắt đầu khảo sát
           
                     2. Khảo sát học viên, sinh viên đang học: Click để bắt đầu khảo sát
           
                     3. Khảo sát học viên, sinh viên cuối khóa:  Click để bắt đầu khảo sát 
 
                          
             (Lưu ý: Sau khi trả lời xong các câu hỏi, đề nghị bấm Submit/Gửi để hoàn thành khảo sát)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Website: http://hunre.edu.vn