THÔNG BÁO KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC, GIẢNG VIÊN
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019


     1. Sinh viên, học viên cuối khóa:    Click để khảo sát 
         - Các lớp khảo sát trong đợt này: ĐLV6KA, ĐLV6TA, ĐLV6QĐA, ĐLV6QM, CLV15TA, CLV15KA
         - Thời gian khảo sát: 12-19/10/2018


     2. Sinh viên, học viên đang học: Hiện tại chưa đến thời gian khảo sát
   
                                                            
 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Website: http://hunre.edu.vn