KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ SINH VIÊN ĐANG HỌC, SINH VIÊN CUỐI KHÓA
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019


                     1. Sinh viên, học viên cuối khóa:  Click để bắt đầu khảo sát 
 
                 
                     2. Sinh viên, học viên đang học: Click để bắt đầu khảo sát
           

                              * Thời gian khảo sát: Từ ngày 15/12/2018 đến hết ngày 23/12/2018
                              * Thông báo khảo sát: Xem thông báo
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Website: http://hunre.edu.vn